El Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró és un centre d’una línia que pertany a la Congregació Agustines Germanes de l’Empar, que ofereix una educació concertada de caràcter religiós, espiritual i enriquit amb la diversitat, obert a tothom i mixt, que cobreix les etapes educatives des de 4t d’Educació Infantil fins a 4t d’Educació Secundària Obligatòria

A partir del curs 22-23, es farà a l’Escoleta una reconversió a Centre d’Educació Infantil autoritzat en els cursos 1-2 i 2-3 anys.

El seu equip de professionals està dedicat a la formació humana i acadèmica, així com a tots els serveis complementaris. L’escola té definida la seva vida en tres parts: missió, visió i valors:

  • La MISSIÓ del centre és oferir una educació completa –intel·lectual, humana i cristiana–per assolir un desenvolupament integral i ple del nostre alumnat com a futurs ciutadans, sempre en el marc de les directrius de l’Administració Educativa i participant del carisma de les Agustines Germanes de l’Empar.
  • La VISIÓ que anhelam és ser coneguts com a centre plurilingüe –educació en tres idiomes: català, castellà, anglès–,  un centre ecològic emmarcat en el seu entorn i un centre compromès amb les noves tecnologies així com un centre que ofereix una educació personalitzada amb un tractament proper entre tots els membres del centre i les famílies.
  • Els VALORS d’aquesta acció docent s’inspiren en una proposta coherent de valors i expressa una vivència d’actituds; l’alumnat no només aprèn a pensar i a fer, sinó també a ser i a compartir. Ambdues són les fites de la pedagogia Agustiniana a les que s’arriba pel camí d’una educació en valors.

Educar en la INTERIORITAT, la VERITAT, i la LLIBERTAT RESPONSABLE per aprendre a ser. 

Educar en l’AMISTAT, la COMUNITAT, la JUSTÍCIA i la SOLIDARITAT per aprendre a estimar i compartir.