A l’escoleta tenim com a objectiu l’ educació integral del nin, cada activitat suposa un aprenentatge, tant amb els hàbits i rutines com amb el joc.
En aquesta etapa el fonamental és l’aprenentatge i detectar les possibles dificultats que puguin tenir cada un dels nins, per això es fa personalitzat.
Els nins estan en un procés de maduració important i necessiten temps per poder adquirir determinats hàbits, desenvolupar la motricitat fina i la global, la capacitat d’atenció, el desenvolupament físic i cognitiu i el llenguatge.

Amb tot això és important que a l’aula es fixin uns objectius:

 • Seguir amb les rutines diàries i que el nin es senti segur i protegit al seu entorn.
 • Treballar la intel·ligència emocional.
 • Reforçar el llenguatge verbal, corporal, creatiu o artístic.
 • Conèixer les persones del seu entorn (companys i adults).
 • Col·laborar amb les famílies, fet essencial per una bona feina educativa.
 • Educar en valors, ja que en aquesta etapa s’estableixen els fonaments, no sols per un aprenentatge sòlid de les habilitats bàsiques, sinó que s’adquireixen per la resta de tota la vida, hàbits de higiene, treball i respecte als altres.
 • Desenvolupar les activitats de companyerisme i respecte, ordre i netedat, ús del diàleg i rebuig de la violència i de l’agressivitat, cura dels bens naturals i materials.
 • Seguir amb les normes de convivència.
 • Crear un clima de confiança.
 • Respectar als altres.
 • Resoldre situacions de conflictes a través del diàleg.
 • Rebutjar jocs i joguines que inciten a la violència.
 • Fer activitats en grup, respectant i compartint.
 • Ensenyar al nin identificar éssers vius, animals i plantes, i la importància que tenen per a les persones.
 • Inculcar la importància de reciclar.
 • Ensenyar la importància dels materials individuals i comuns.
 • Aprofitar material reciclat.
 • Fer amb els nins jocs sense joguines .
 • Fomentar el consum d’aliments sans: fruita, llet, verdures.
 • Rebutjar el consum de llepolies.
 • Establir normes d’higiene personal: rentar-se les mans abans i després de menjar, mocar-se…

Activitats

Com a activitats, es van programant segons les necessitats dels nins i tenguent en compte l’època de l’any. Es va fent feina amb diferents tècniques i materials (pintures, xocolata, fruita), el que potencia la creativitat del nin:

 • Estampar empremtes amb pintura.
 • Enganxar gomets.
 • Cantar i escoltar cançons.
 • Reproduir sons amb el cos (copets amb les mans, peus…).
 • Diferenciar objectes de diferents colors.
 • Diferenciar dimensions.

Així es van planificant diferents activitats al llarg del curs:

 • Es treballen elements del cos (cap, cara, mans, peus…) amb cançons i jocs.
 • Es fan circuits per desenvolupar la psicomotricitat.
 • Es fan activitats per tal de discriminar alguns sons (forts i fluixos).
 • Es fa feina amb contes senzills.
 • S’escolta música.
 • Es fan activitats al aire lliure.
 • Jocs al pati.
 • Rutines per adquirir orientació bàsica relacionada amb les activitats quotidianes (hora de dormir, menjar, d’anar a l’escola, de banyar-se, de jugar…)
 • Jocs per reconèixer espais del seu entorn.
 • S’aprèn a col·laborar amb l’ordre de classe.
 • Activitats per fomentar l’afecte.
 • Es fan activitats per desenvolupar els sentits com el del gust mitjançant la identificació d’alguns aliments.
 • Es realitzen activitats de moviments i de postures corporals per la marxa i control del cos.
 • S’insisteix en el desenvolupament del llenguatge oral.
 • Es donen a conèixer les festes tradicionals.

Etapa infantil de 0 a 2 anys

Els nins aprenen fent i observant, per això és molt important que cada dia es facin uns mateixos hàbits i rutines per tal de donar una seguretat al nin:

 • El bon dia.
 • El berenar.
 • Canvi de bolquers i anar al bany.
 • Joc.
 • Higiene personal.
 • Menjar i descansar.

S’insistirà també amb els hàbits de treball i normes de convivència:

 • Guardar el torn.
 • Estar asseguts.
 • Respectar els companys ( no pegar, no mossegar, deixar les joguines…).

Etapa infantil 2 a 3 anys

A aquesta etapa també es continua amb els hàbits assolits a la primera etapa. La seva rutina els ajuda a crear un ambient segur:

 • El bon dia.
 • Activitats segons la programació (manipulatives, psicomotricitat, jocs).
 • El berenar.
 • El joc al pati.
 • Higiene personal.
 • Seguir amb activitats (anglès, joc simbòlic).
 • Menjar i descansar

Es prioritza el joc simbòlic que els hi ajuda a memoritzar, a ser creatius, a comunicar-se, a raonar.
Amb el joc s’aprenen valors com compartir i respectar als companys.

A aquesta etapa, els nins tenen també dues hores setmanals d’anglès, on mitjançant cançons i diferents activitats manipulatives, es van familiaritzant amb l’idioma.