La nostra funció es donar resposta a les necessitats del alumnes amb uns objectius prioritaris:

  • Col·laborar i donar suport a l’equip directiu en l’elaboració i implementació dels seus projectes.
  • Atendre els alumnes de NESE dintre del programa d’Atenció a la Diversitat.
  • Assessorar de forma pertinent a professors, alumnes i famílies.
  • Dur endavant el Programa d’atenció acadèmica i professional a secundària (POAD).

Membres de l’equip:

  • Joana Mari Amengual (PT).
  • Catalina González (Orientadora i coordinadora).
  • Magdalena Tomás (PT ESO).
  • Maria Antònia Sampol Pericàs (AL/AD).