Preus dels diferents serveis de NSCA

Aquestes quotes estan aprovades pel Consell Escolar del centre i, posteriorment, es publiquen.