Preus dels diferents serveis de NSCA

Aquestes quotes estan aprovades pel Consell Escolar de centre i, posteriorment, es publiquen.

La seva revisió es fa segons preveu la llei (darrerament, no s’han apujat per les circumstàncies econòmiques).