Projecte 2n primària

Els animals

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Conèixer l’ alimentació, la reproducció i el desplaçament dels animals.
 • Diferenciar entre animals vertebrats i invertebrats.
 • Conèixer el cinc grups d’animals vertebrats i les seves característiques.
 • Tenir cura dels animals.

Com hem duit a terme el projecte

El nostre projecte s’ha duit a terme de forma diferent. Debut a la situació ens la que en trobam, s’ha treballat i presentat de forma individual cada un a casa seva i després mitjançant les videoconferències.

Per anar adquirint nous coneixements, varen disposar de una presentació power point, constituïda amb explicacions i imatges.

Per posar a prova aquets coneixements varen realitzar una sèrie de fitxes d’identificació, de relacionar… , amb l’objectiu de tenir un coneixement comú i poder-lo comentar durant les videoconferències, de tal manera que cada un podia exposar el que havia après.

Per tant, durant la primera videoconferència varen començar amb una exposició i descripció dels animals més comuns i propers que tenen a casa, com el cans, els moixos, els conills, etc.

La segona videoconfèrencia es va realitzar després de sant Jordi, que està caracteritzat per una llegenda on el protagonista és un drac. Per tot això, en Joan, uns del alumnes, ens va a explicar totes les característiques pròpies d’ ell. A més, varen fer una manualitat d’un drac a on la varen compartir i comentar entre ells.

Finalment, en la darrera videoconferència, la professora les va presentar una ou, on els alumnes havien d’endevinar de quin animal era. L’ou pertanyia a un estruç, per tant, varen començar aportar característiques i curiositats d’aquest animal, tal com la velocitat del seu desplaçament, el seu pes, la llargària del seu coll i principalment que es l’única au que no vola i la més gran de totes.

Amb aquest projecte hem tractat molts d’aspectes dels animals. A més ha resultat molt fàcil realitzar-lo per la gran participació i interès dels alumnes, uns més que els altres. De totes formes, a pesar de tots aquets continguts, es podrien ampliar molt més.

Material del projecte

En Jaume de 2n ha fet un xalet per la seva mascota

Projecte 3r primària

El projecte de les 5R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Recuperar i Rebutjar

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Aquests projecte té com objectiu aconseguir una classe respetuosa amb el medi ambient mitjançant la promoció i la potenciació d’actituds i comportaments sostenibles.
 • Donar eines i estratègies ecològiques que fomenten actituds , hàbits i valors per ser bons ciutadans.
 • Donar bones pràctiques ecològiques dins del centre educatiu.
 • Fer els alumnes responsables de tot lo que utilitzin dins el seu entorn escolar i
  familiar.

Treballs amb equips cooperatius de tres alumnes

Cada equip ha de dur objectes que es poden reciclar i el grup els ha de separar pel seu posterior reciclage. Després cada grup ha de fer un mural (cercant informació a internet , llibres , articles dels diaris …) amb fotos ,dibuixos i els materials que han aportat d’un dels contenidors (blau , groc , verd o marró) explicant l’ús correcte que s’ha de fer de cada contenidor

Per últim es fa una exposició dels treballs davant els alumnes d’altres classes.

També mos va servir per fer activitats plàstiques com la decoració de l’aula a la tardor.

Aprofitant tota aquesta informació , ferem una sortida al Museu Sa Bassa Blanca i posàrem en pràctica tot lo après , construint petites escultures amb material recliclat que vàrem trobar a la natura.

Projecte 4t primària

El projecte de l’alimentació saludable!

El objectius d’aquest projecte eren treballar els diferents nutrients dels aliments i conèixer
com s’ha de dur una alimentació saludable.

Van realitzar el projecte mitjançant grups de 3, on cada grup s’encarregava investigar
sobre què són els nutrients i a quins són els que tenen els diferents aliments.

A partir d’aquí els alumnes es varen interessar per la quantitat de sucre que duien alguns
aliments, i com poder veure de manera clara i esquemàtica aquesta quantitat dins cada
aliment.

Resultat final

Després d’investigar i interessar-nos per les quantitats de sucre, vàrem fer una sèrie de murals amb les begudes ensucrades que més consumeix la gent. Per fer-ho més vistós i que tothom ho pogués veure clarament, vàrem posar devora cada beguda la quantitat amb terrossos de sucre.

Amb aquest projecte, tots vam prendre consciència dels beneficis i perjudicis d’alguns aliments que consumim diàriament i com realment hauria de ser la nostra alimentació perquè fos saludable.

Projecte 5è primària

Europa i el món

Aquest projecte engloba les àrees de Ciències Naturals i Socials, i les àrees de Llengua Catalana i Castellana.

L’objectiu és:

 • Distingir els diferents continents
 • Aprendre els noms de diferents països i la seva capital. 
 • Diferenciar els climes d’Europa amb la seva flora i fauna.
 • Saber calcular la diferencia horària a través dels fusos horaris.
 • Identificar alguns monuments històrics del país elegit per realitzar el projecte.
 • Conèixer les diferents gastonomies.

Activitats

Una vegada fets els grups (per poder treballar l’aprenentatge cooperatiu) i elegit el país, els alumnes  comencen a cercar informació dels punts citats a classe dels objectius.

En segon lloc, es fa una revisió de tota la informació recopilada de cada grup, per poder donar l’aprovació per passar a la següent tasca. 

Ara comencem el muntatge de la presentació que hauran de fer a l’aula (amb les aplicacions recomanades i tenint en compte els ítems de les rúbriques dels avaluadors). Finalitzat aquest muntatge, es torna a revisar pel mestre abans de poder donar l’acceptació definitiva per poder-lo exposar (Keynote, Adobe Vídeo o ItunesU).

Finalment, els alumnes exposen el treball a l’aula realitzant un feed-back amb els altres companys.  

El resultat, és que els alumnes han après els diferents continents, alguns països i els diferents climes d’Europa. Han participat activament i han demostrar un gran esperit de superació. Han treballat conjuntament dins els grups i no han sorgit problemes a destacar més enllà d’alguns inconvenients lògics dins l’elaboració i acceptació dels continguts. 

Projecte 6è primària

Som reporters a la fira

Els objectius d’aquest projecte eren conèixer el funcionament de la fira gremial d’Alaró, analitzar els diferents oficis artesans, treballar l’estructura de l’entrevista. Tot això fent realment de reporters a la fira.

El projecte es va realitzar mitjançant grups de 4 alumnes. Primer, a partir d’una recerca d’informació i amb l’explicació de Toni Rebassa (que va ser regidor de l’ajuntament), havien de preparar una introducció on explicaven la història de la fira gremial. Després prepararen diferents preguntes per realitzar entrevistes tant a artesans com a visitants de la fira. Finalment els alumnes varen sortir a realitzar aquestes entrevistes el dia de la fira.

Resultat final

Després de gravar les entrevistes i de fer la introducció de la fira gremial, els alumnes varen muntar un vídeo simulant un petit reportatge de la fira. D’aquesta manera han pogut viure de primera mà la fira, el seu funcionament i el treball dels reporters mitjançant aquestes entrevistes.

Altres projectes

Valors i esport

Aquest projecte va de la mà amb el Memorial Rosa Casasnovas.

El projecte de Valors i Esport inclou la participació d’alumnes de 4t d’EP fins a 4t d’ESO.
Aquest any el tema era “El Feminisme a l’Esport”, concretament ens vam centrar amb el futbol femení.

L’objectiu que ens vam marcar fou la conscienciació del nostre alumnat i impulsar l’esperit crític davant la igualtat de gènere.

La primera activitat que vam realitzar a les aules fou el de conèixer les dificultats que van tenir les jugadores (UE Alaró i ATB) per poder desenvolupar aquest esport. Els alumnes van cercar informació a les aules i vam poder debatre aquesta situació.

En segon lloc van cercar informació de les tres jugadores que ens van visitar (Manena Mercer, Maria Teresa Rosselló i Marina Tugores) i van formular una sèrie de preguntes per fer-lis.
En tercer lloc, van realitzar unes presentacions digitals de cada jugadora per projectar-la el dia de l’acte.

Finalment, els alumnes van participar activament durant l’acte realitzant les preguntes formulades anteriorment.

El resultat d’aquest projecte va ser molt enriquidor i molt satisfactori per tercer any consecutiu (després de rebre en Sete Benavides i els jugadors de l’ATB masculí). Els alumnes van participar activament abans i durant la jornada, van desenvolupar la seva creativitat a l’hora de realitzar les presentacions i plantejar les preguntes, així com prendre consciència de les dificultats per arribar a una igualtat de gènere.