El projecte de les 5R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Recuperar i Rebutjar

Treballs amb equips cooperatius de tres alumnes

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Aquests projecte té com objectiu aconseguir una classe respetuosa amb el medi ambient mitjançant la promoció i la potenciació d’actituds i comportaments sostenibles.
  • Donar eines i estratègies ecològiques que fomenten actituds , hàbits i valors per ser bons ciutadans.
  • Donar bones pràctiques ecològiques dins del centre educatiu.
  • Fer els alumnes responsables de tot lo que utilitzin dins el seu entorn escolar i familiar.

Treballs amb equips cooperatius de tres alumnes

Cada equip ha de dur objectes que es poden reciclar i el grup els ha de separar pel seu posterior reciclage. Després cada grup ha de fer un mural (cercant informació a internet , llibres , articles dels diaris …) amb fotos, dibuixos i els materials que han aportat d’un dels contenidors (blau, groc, verd o marró) explicant l’ús correcte que s’ha de fer de cada contenidor.

Per últim es fa una exposició dels treballs davant els alumnes d’altres classes.

També mos va servir per fer activitats plàstiques com la decoració de l’aula a la tardor.

Aprofitant tota aquesta informació , ferem una sortida al Museu Sa Bassa Blanca i posàrem en pràctica tot lo après , construint petites escultures amb material recliclat que vàrem trobar a la natura.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *